Nedenstående artikel indeholder sponsorerede links

Alkohol og stoffer er i dag en stor del af bylivet og det er personer i alle aldre der bruger, eller misbruger både alkohol og stoffer. Rigtig mange lader heldigvis dette blive på byturen, men der er desværre også rigtig mange der tager flasken og stofferne med hjem til hverdagen. Sundhedsstyrelsen anslår at ca. 900.000 danskere drikker mere end anbefalet og ca. 600.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. Faktisk er der hvert år ca. 3.000 danskere der dør af alkoholrelaterede sygdomme eller andet direkte relateret til alkohol. Når det kommer til stoffer, er det svært at anslå hvor stort problemet er, da stofferne er ulovlige og derfor ikke muligt at måle på samme måde. Men når man snakker med de unge, er der ingen tvivl om at stofferne er let tilgængelige i bylivet, ja nogle siger nærmest at det flyder med dem, altså stofferne.

Det kan hurtigt ende galt!

Afhængigheden kan komme hurtigere end man lige tror og faktisk er nogle der bliver afhængige af kokain fra første gang de prøver det. Det er ret skræmmende. Det gælder om at få professionel hjælp så hurtig som muligt. Et misbrug er nemlig ikke et personligt problem. Et misbrug påvirker hele familien og det går især ofte meget negativt ud over børnene.

Det kan have rigtig store konsekvenser for børn at vokse op i en dysfunktionel familie med alkohol- og stofmisbrug.

 

  • Børnene får meget lidt eller ingen opmærksomhed, fordi alle er optaget af at håndtere alkoholproblemet.

 

  • Børn oplever mange svigt, da alkoholproblemet styrer familien. Børn glemmes eller deres behov tilsidesættes.

 

  • Der er til tider fysisk vold og trusler om vold. Der kan være psykisk vold (f.eks. gentagende verbale krænkelser, systematisk fornedring, vedvarende overdrevet kontrol af adfærd, gentagende ydmygelser).

 

  • Tilstanden i familien ændrer sig hele tiden, afhængigt af om den drikkende er fuld eller ædru. Begge tilstande og skiftene mellem de to tilstande er belastende.

 

  • Familiens almindelige rutiner omkring f.eks. madlavning, vask, skolehentning, sengetider, afholdelse af højtider bliver i perioder ikke overholdt

 

  • Familiemedlemmer vil ikke se problemerne omkring alkohol i øjnene.  Der tales derfor ikke om problemerne, hverken indadtil med søskende og forældrene imellem, eller udadtil med andre familiemedlemmer, venner eller andre voksne.

 

  • Der er andre psykiske problemer ud over alkoholproblemer. Forældrene er f.eks. deprimerede.

 

  • Børnene overtager det ansvar i familien, som den eller de drikkende forældre er holdt op med at tage.

 

  • Familiesituationen er meget krævende og derfor bliver familiemedlemmerne stressede, frustrerede og/eller opgivende og passive.

 

 

Se her hvordan A Misbrugscenter kan hjælpe dig eller en du kær ud af et misbrug.

https://amisbrugsbehandling.dk/andre-misbrug/behandlingssteder-for-misbrug/misbrugscenter.html

Det er aldrig for sent at bede hjælp.